divendres, 1 de juliol de 2016

Aportació interessant a Espeleobloc


Mesures Atmosfèriques
La quantitat d'oxigen disponible, segons veiem en el registrador, imposava una certa prudència, i alguns companys van aturar el seu descens a l'inici del segon fraccionament on l'aparell ja donava senyals d'alarma. La permanència d'uns 15 minuts en el fons de la cavitat significà per alguns mal de cap, i per a tots una respiració accelerada en ascendir la vertical. Contrasta el confinament de gasos empobrits en una cavitat d'amples proporcions, que probablement cal atribuir a l'existència d'un cert equilibri termomètric interior-exterior que no afavoria la circulació d'aire.

Ignasi de yzaguirre22 de juny de 2016, 9:46
Pot ser d'utilitat ventar la cavitat amb un ventall de fortuna, com pot ser un cartró, o un diari. En la ruda aconseguim passar del 17% al 20,9% d'oxigen.