dilluns, 25 de juliol de 2016

Secció d'Espeleologia del  CE Madteam

AVENC T-38. Pla de l'Ardenya, Garraf. Comprovació d'hipòxia dins una cavitat amb encendedor BIC. La flama s'apaga quan el nivell d'oxigen està al 17%. Les sensacions en aquestes condicions poden ser ritme cardiac accelerat, mareig, formigueig als llavis, etc. Per tant, la millor opció és sortir de la cavitat.


VIDEO


FITXA ESPELEOINDEXdivendres, 1 de juliol de 2016

Aportació interessant a Espeleobloc


Mesures Atmosfèriques
La quantitat d'oxigen disponible, segons veiem en el registrador, imposava una certa prudència, i alguns companys van aturar el seu descens a l'inici del segon fraccionament on l'aparell ja donava senyals d'alarma. La permanència d'uns 15 minuts en el fons de la cavitat significà per alguns mal de cap, i per a tots una respiració accelerada en ascendir la vertical. Contrasta el confinament de gasos empobrits en una cavitat d'amples proporcions, que probablement cal atribuir a l'existència d'un cert equilibri termomètric interior-exterior que no afavoria la circulació d'aire.

Ignasi de yzaguirre22 de juny de 2016, 9:46
Pot ser d'utilitat ventar la cavitat amb un ventall de fortuna, com pot ser un cartró, o un diari. En la ruda aconseguim passar del 17% al 20,9% d'oxigen.