divendres, 17 de febrer de 2017


Al Facebook del Tarraco Club Muntanyenc, podem llegir el següent:

Avenc del Llamp (Sitges - Garraf) - Hipòxia
La unitat de subsòl dels Mossos d'Esquadra ens comunica que fent una pràctica a l'Avenc del Llamp, a la cota -71 metres han detectat hipòxia en un 15,2%

A T E N C I Ó: Preneu totes les mesures adients per evitar accidents.

Facebook Tarraco Club Muntanyenc