dijous, 6 de novembre de 2008

Monitor personal de gasos

El monitor d'un sol gas ToxiRAE II mostra de forma contínua les concentracions de gas tòxic i costa només una mica més que els detectors usar i llençar. Al contrari que els detectors usar i llençar normals, que només mostren la vida restant, el ToxiRAE II és un monitor de gasos molt complet que proporciona una visualització digital contínua de la concentració del gas, els valors STEL, TWA i valor pic, així com les alarmes Alta, Baixa, TWA i STEL.

Un producte fàcil d'usar amb un sol botó, el ToxiRAE II és fàcil de calibrar. Useu les alarmes prefixades o canvieu per satisfer les seves necessitats específiques. Al contrari que els detectors d'usar i llençar, que s'encenen una vegada i romanen encesos fins que s'esgoten les bateries, vostè decideix quan i on utilitzar la seva ToxiRAE II, i vostè ho encén i apaga quan vulgui.

El ToxiRAE II no té una data de caducitat prèviament programada, per la qual cosa vostè disposa de tota la vida de la bateria i del sensor. Els sensors i la bateria es substitueixen fàcilment sobre el terreny. I gràcies a que el cost del ToxiRAE II és aproximadament el mateix que el de molts detectors d'usar i llençar de característiques reduïdes, podeu decidir si renova o si ho rebutja i comença amb un monitor nou.

Característiques principals
• Pantalla gran i fàcil de llegir per visualització contínua de la concentració del gas en ppm
• Visualització dels valors STEL, TWA i Pic i dels minuts d'alarma usats
• Sensors disponibles: H2S, CO, O2, NH3, CI2, CIO2, HCN, NO, NO2, PH3, SO2

http://www.raesystems.com